zpět na výpis
zpět na výpis

KOGAA studio s.r.o.

Architektura a interiérový design

KOGAA je mezinárodní kreativní kancelář působící na poli architektury, urbanismu, interiérového a produktového designu se sídlem v Brně, České republice.

KOGAA navrhuje, řídí a provádí projekty od konceptu až po realizaci s důrazem na komplexní strategii u daných projektů. Díky přítomnosti specialstů v inženýrské činnosti a interiérovém designu jsou zakázky interně konzultovány ve všech rovinách po celý průběh vývoje projektu. Hlavní ambicí ateliéru KOGAA, působícího v mnoha měřítkách, je posouvat hranice architektury inovativním a nevšedním přístupem a vyvažovat kreativitu se sociálními a technickými potřebami. V KOGAA věříme, že každý projekt je jedinečný, potřebuje individuální přístup a i díky tomu považujeme počáteční průzkum za hlavní nástroj navrhování. Důkladná studie programu, typologií, funkcí, místa a jeho historie je zásadní pro jedinečný výsledek.

+420 608 428 434
office@kogaa.eu
www.kogaa.eu

IČ: 04222750 není plátce DPH

Architektura / interiérový design / design nábytku

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Architektura / interiérový design / design nábytku

Kentico: stánek pro TFM&A

Konceptem návrhu nového stánku pro Kentico je nepřerušovaná forma, která se rozvíjí v nábytek a stěny definující prostor, současně však zachovává dynamičnost a otevřenost. Návrh je rozdělen na čtyři části: přednášky a projekce, setkávání s partnery, servisní prostor a demonstrace produktů. Stánek byl součástí TFM&A v únoru 2015 v Londýně.

realizováno 2015

Kanceláře pro Comprimato

Navázání a vylepšení současného uspořádání do struktury obsahující různé typy pracovních a společných prostor. Vytvořili jsme schéma průběhu hluku a dle něj navrhli celkové uspořádání. Od hlučné zóny vstupu a kavárny k tichým pracovištím IT. Kromě těchto prostor, KOGAA navrhla několik dalších míst pro relaxaci a zamyšlení v odlišném prostředí.

realizováno 2015

ITC Hotel: Art Ramify

Projekt na vytvoření umělecké galerie kombinované s kreativními dílnami a hotelem se zázemím do čínské provincie Yanqing. Koncept uspořádání a tvar celého hotelu vychází z čínského principu Bagua a je založen na silném vztahu mezi člověkem a přírodou.

realizováno 2015

THEÓ & COMPANY

Brněnský concept store THEÓ & COMPANY nabízí unikátní designérské značky z Česka i zahraničí. V rámci návrhu nového interiéru KOGAA společně s THEÓ & COMPANY vytvořila prostor reflektující čistotu, linearitu s odkazem na rukodělnost v produktech značky.

realizováno 2016

The Distillery

Návrh řešení prostoru bývalého lihovaru. Definice strategie, nových funkcí a typologií pro danou budovu. Vše pak je zakomponováno v architektonickém návrhu úprav budovy a jednotlivých interiérů funkčních celků budovy.

realizováno 2016

S KOGAA jsme v roce 2015 spolupracovali na několika projektech různých měřítek. Od velkých projektů jako projekt výstavního stánku k menším příležitostným grafickým pracím v digitálním i tištěném výstupu.
Ve všech případech spolupráce s KOGAA probíhala hladce a výsledek předčil naše očekávání, když v rámci pro projekt připravili několik alternativ. Měla jsem tu čest pracovat se všemi členy týmu KOGAA a mohu říci, že jsou to velmi aktivní, spolehliví, flexibilní a snadno komunikující lidé a to i v případě, že projekt byl připravován s mezinárodním týmem. A co je nejdůležitější, jsou schopni dodávat vynikající práci i pod tlakem a při dodržení termínů.We have worked with KOGAA on several projects in the year 2015, from a large project of an exhibition stand design to small ad hoc graphic materials, both online and printed. In all occasions, the cooperation with KOGAA has been smooth and their performance fulfilled our expectations, often exceeded them when they took an extra step and effort in preparing several alternatives for a project. I have had the pleasure of working with all members of the KOGAA team and can say that they are all very proactive, reliable, flexible and easy to communicate with, even if the project was prepared for and with an international team. Most importantly, they are able to deliver an excellent work under pressure and meet deadlines.

S KOGAA jsme v roce 2015 spolupracovali na několika projektech různých…

Kentico software, s.r.o.

V roce 2015 Compripmato spolupracovalo se studiem KOGAA. Jejich tým vytvořil projekt na řešení interiéru pro rozšíření našich kancelářských prostor.
Díky skvělé komunikaci a postupu, který obsáhl všechny naše požadavky a specifika jsme dosáhli požadovaného výsledku.
S pomocí KOGAA teamu se naše prvotní nejasná představa stávala reálnější a funkčnější. Navíc obohacená o elegantní a chytré nápady.
Velmi si vážíme profesionální, odpovědný a flexibilní přístup KOGAA týmu po celou dobu spolupráce.In 2015 Comprimato cooperated with KOGAA. Their team developed the interior design project in order to expand the current office space for the company.
Thanks to a great communication and the possibility to consult all of our requirements the desired results were achieved.
With the help of KOGAA team, our initial rough vision became more realistic and functional and was enriched with the elegant and smart ideas.
We highly appreciate the professional, responsible and flexible approach of KOGAA team for the entire time of cooperation.

V roce 2015 Compripmato spolupracovalo se studiem KOGAA. Jejich tým vytvořil…

Comprimato Systems s.r.o.

Naše široká spolupráce s KOGAA se pohybuje od grafického designu, návrhů stánku, koncepčního vedení až po architektonické řešní našeho nového sídla v Kopřivnici.
Tým KOGAA je naprosto profesionální a vždy udělá vše pro to aby výsledek dosahoval nejvyšší úrovně.Our extended collaboration with KOGAA varies from graphical works, stand design, conceptual consulting to the architecture solution for our new headquarters in Koprivnice.
The team of KOGAA is very professional and always pushes the projects to achieve high level results.

Naše široká spolupráce s KOGAA se pohybuje od grafického designu,…

LumiTRIX, s.r.o.

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno