zpět na výpis
zpět na výpis

Lenka Mrázová

Pomáhám vlastníkům, správcům či pracovníkům muzeí a památek objevit jedinečný potenciál právě jejich místa či instituce.

Věnuji se strategii vzdělávacích aktivit, tvorbě doprovodných programů a informačních textů, zlepšování přístupu průvodců a lektorů a výuce muzejních a památkových pracovníků. Poznávací aktivity na památkách a v muzeích jsou mojí vášní už více jak 15 let.

Přepíši nudné informační tabule a popisky do čtenářsky lákavých řádků.
Přetvořím dlouhé a těžké průvodcovské texty do zajímavého vyprávění.
Vytvořím interaktivní vzdělávací programy a pracovní listy pro návštěvníky.
Zaškolím kustody, průvodce a lektory.
Poskytnu individuální supervizi průvodcovských a lektorských aktivit.
Přezkoumám současný stav služeb návštěvníkům a navrhnu optimální řešení.
Vytvořím strategii zpřístupnění památky či muzea návštěvníkům.
Navrhnu tematický rámec expozice či výstavy a pomohu s její realizací.

605547002
mrazova.l@seznam.cz
forvisitors.cz

IČ: 06559174 není plátce DPH

Kulturní dědictví

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Kulturní dědictví

Jano Koehler

Návrh a realizace slavnostního uvedení filmu Jano Koehler /dokumentární film zachycující restaurátorské práce na 1. zastavení křížové cesty na sv. Hostýně/ doplněné odbornou konferencí na téma na téma zpřístupňování kulturněhistorického dědictví. Spolupráce zahrnovala obsahovou přípravu odborného setkání, koordinaci a moderování celého dne.

realizováno 2016

Základy muzejní pedagogiky

Design celého kurzu profesního vzdělávání v oblasti muzejní pedagogiky s názvem Základy muzejní pedagogiky. Spolupráce obsahovala návrh struktury kurzu, návrh témat jednotlivých lekcí a přednášejících, výuku vybraných workshopů v kurzu, spolupráci na učebních textech a účast ve zkušební komisi.

realizováno 2012 - 2017

Aktivizující metody v muzejní pedagogice

Spolupráce na přípravě a realizaci workshopu věnujícímu se využití aktivizujících didaktických metod v muzejním a památkovém vzdělávání.

realizováno 2018

Když RE:PUBLIKA tančí...

Spolupráce na obsahové náplni, projektové žádosti, textů pro facebookový profil studia a realizaci tanečního večera v duchu První republiky v rámci oslav stého výročí založení státu.

realizováno 2018

Vzdělávání jako dobrodružství

Spolupráce na metodické a obsahové přípravě a vedení workshopu pro pedagogy, jehož pozornost byla věnována možnostem využívání kulturních a paměťových institucí pro výuku a vzdělávání na příkladu muzejně edukačních programů.

realizováno 2016

Práce s texty

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Práce s texty

Tvorba pracovních listů - metodický materiál

Interaktivní metodika shrnující základní teoretická a praktická východiska tvorby pracovních listů pro muzejní a památkové pedagogy.

realizováno 2013

Šifra Špilberk

Spolupráce a metodické vedení studentů vytvářejících pracovní listy pro druhý stupeň základních škol a rodiny s dětmi po vnějších částech hradu Špilberk.

realizováno 2014

Multipolis. Metodická příručka

Spolupráce na metodice interaktivních edukačních programů a jejich optimální psané podobě pro vzdělávací projekt Multipolis. Součástí všech aktivit jsou i didaktické pracovní listy.

realizováno 2012

Demokracie vs. extremismus. Výchova k aktivnímu občanství

Spolupráce na metodice, textech a pracovních listech vzdělávacího projektu primární prevence extremismu. Publikaci tvoří aktivity do výuky pro pedagogy, kteří se chtějí tématem demokracie, totalit a lidských práv v souvislosti s prevencí extremismu zabývat ve výuce.

realizováno 2013

Když RE:PUBLIKA tančí...

Spolupráce na obsahové náplni, projektové žádosti, textů pro facebookový profil studia a realizaci tanečního večera v duchu První republiky v rámci oslav stého výročí založení státu.

realizováno 2018

S Mgr. Lenkou Mrázovou spolupracovalo Muzeum města Brna v posledním desetiletí na supervizi řady projektů z oblasti interpretace kulturně historického dědictví a didaktiky muzejní a památkové edukace. Lenka Mrázová je erudovanou osobností, jejíž počiny vycházejí z metodicky kvalitního backgroundu zpřístupňování historie. Je v kontaktu s tuzemskými a zahraničními osobnostmi oboru. Má výborné komunikační schopnosti, při vedení seminářů a tvůrčích týmů umí živě a srozumitelně rozkrývat klíčové body problematiky. Lenka Mrázová je proto zárukou kreativního rozvinutí potenciálu témat zpřístupňování historie. Kromě již řečeného považuji za zásadní, zvláště pro působení v humanitních oborech, tu skutečnost, že Lenka Mrázová je osobností pevného charakteru s jasnou hodnotovou orientací. Všechna tato hlediska ve své praxi koncepčně reflektuje.

S Mgr. Lenkou Mrázovou spolupracovalo Muzeum města Brna v posledním…

Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D., edukátor v kultuře, Lektorské oddělení Muzea města Brna

Slovenské národné múzeum v rámci akreditovaného kurzu Múzejná pedagogika spolupracuje pri prednáškach DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY V MÚZEJNOM PROSTREDÍ a VÝSTAVNÁ DIDAKTIKA s Mgr. Lenkou Mrázovou. Oceňujeme jej profesionálny prístup k príprave prednášok, ako i bohaté skúsenosti v tomto odbore. Poznatky, ktoré účastníci kurzu získavajú, prispievajú k ich kvalifikovanejšej práci v oblasti múzejníctva. Odprednášané metódy a formy edukácie obohacujú znalosti frekventantov a umožňujú priblížiť hodnoty kultúrneho dedičstva cieľovým skupinám návštevníkov v praxi.

Slovenské národné múzeum v rámci akreditovaného kurzu Múzejná pedagogika…

Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie SNM, koordinátor kurzu Múzejná pedagogika

Spolupráce s Lenkou je skvělá, dokáže se vždy naladit na stejnou notu. Součinnost na dotačních programech je přesná a konstruktivní, reklamní texty jsou srozumitelné a výstižné a články, od Lenky, mají nejen vypovídající schopnost, ale i tolik potřebnou duši.
Už teď se těším na další spolupráci, tentokráte na workshopech, které už pilně připravujeme.

Spolupráce s Lenkou je skvělá, dokáže se vždy naladit na stejnou…

Zina Čechová, Stabil studio Brno

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno