Dokumenty

 • Jste firma, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzická osoba).
 • Máte sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji.
 • Působíte v jedné z prioritních oblastí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje nebo jste součástí hodnotového řetězce takové firmy, tj. jste v subdodavatelském vztahu (pokročilé strojírenské a výrobní technologie, přesné přístroje, vývoj softwaru a hardwaru, léčiva, lékařská péče a diagnostika, technologie pro letecký průmysl)
 • Podle definice Evropské komise patříte mezi malé nebo střední podniky.
 • Proplacením voucheru nepřesáhnete výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis.
 • Sami nepodnikáte v kulturních a kreativních oborech. Za podnikání v kulturních a kreativních oborech se nepovažuje vytváření výrobků nebo služeb, jejichž součástí je umělecká, kreativní nebo jiná podobná činnosti, pokud není taková činnost nabízena samostatně jako služba pro třetí osoby.
 • S kreativcem nejste nijak propojeni (ekonomicky ani rodinnými vztahy) a nedochází tak ke střetu zájmů.
 • S vybraným kreativcem jste v uplynulých 5 letech nespolupracovali.
 • Nemáte dluhy vůči veřejné správě, městu Brnu, Jihomoravskému kraji, JICu a nejste v insolvenci.
 • Neprovádíte činnost, která je neslučitelná s etickým kodexem JIC, nebo činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, výroby nebo distribuce tabákových výrobků, tvrdého alkoholu (s výjimkou tradičních regionálních produktů), omamných a psychotropních látek nebo pornografie.
 • Nejste příjemcem voucheru z pilotní výzvy 2015-2016 
 • Projektový manuál

Splnění podmínek nám doložíte čestným prohlášením.

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno