Co přináší kreativní vouchery firmám a kreativcům?

Před sedmi lety přišlo město Brno a inovační agentura JIC s nápadem podpořit spolupráci kreativců, kteří tvoří až 10 % ekonomicky aktivních obyvatel města, a ostatních firem. Jako vůbec první v České republice se rozhodlo využít kreativní vouchery, které v té době úspěšně fungovaly třeba ve Velké Británii. Od té doby město podpořilo už 272 firem celkovou částkou ve výši 25 milionů korun. Co vše vouchery přinesly? Jak změnily vnímání kreativců a přínosů jejich práce mezi firmami z regionu? I na to jsme se ptali v rámci průzkumu mezi účastníky programu z let 2016-2020.

Kdo se průzkumu zúčastnil?

Zpětnou vazbu jsme začali sbírat v roce 2016. Oslovili jsme nejenom podpořené firmy a kreativce, ale také firmy, které štěstí při losování neměly. Celkem jsme získali data od 184 podpořených firem.

184 ze 229 podpořených firem
134 odpovědí kreativců ze 229 podpořených spoluprací
163 ze 426 nevylosovaných firem

Jak firmy kreativce hodnotí?

Velmi pozitivní zprávou je, že se spoluprací s kreativcem bylo spokojeno 93 procent firem. Mezi kreativci navíc nebyl ani jeden, který měl významné záporné hodnocení.

byli jsme spokojeni nebo nadmíru spokojeni
spolupráci hodnotíme neutrálně (ani pozitivně ani negativně)
byli jsme spíše nespokojeni nebo nespokojeni

Co přináší firmám spolupráce s kreativci?

Spokojenost firmy nemusí nutně znamenat progres. Proto nás zajímalo, jestli má spolupráce s kreativci nějaké konkrétní dopady. Hned 81 procent firem říká, že dopady jsou vidět už po jednom roce. A jaké přesně to jsou?

22 % přínos u náboru nových zaměstnanců
28 % vstup na nové trhy (sledováno 2016, 2017, 2018)
49 % zvýšení tržby nebo přidaná hodnota produktů/služeb
58 % zvýšení spokojenosti zákazníků (sledováno 2019, 2020)
64 % oslovení nového typu klientů

Jak se firmy dívají na služby kreativců?

Kreativní vouchery dávají firmám možnost osahat si spolupráci s kreativci v praxi a otestovat, jestli pro ně může být skutečným přínosem. Drtivá většina z nich hodnotí spolupráci pozitivně, tři čtvrtiny z nich díky programu Kreativní vouchery Brno dokonce změnily svůj pohled na služby kreativců – samozřejmě k lepšímu.

63 % uvědomili jsme si, že kreativci jsou pro naši firmu přínosem
93 % kreativců si získalo spokojeného zákazníka

O jaké služby firmy nejvíce stály? (pozn. pouze respondenti – podpořené firmy)

Kvalitní webové stránky nebo propagační materiály – to jsou dvě hlavní věci, které firmy v komunikaci postrádají. Alespoň tak lze usuzovat podle odpovědí na dotaz, jaké služby v rámci programu vlastně vyhledávají. Webdesign a grafický design tvoří téměř polovinu odpovědí.

Webdesign 28%
Grafický design 21%
Film video 16%
Marketingová strategie 15%
Ostatní (tvorba textů, fotografie, design služeb a další) 20 %

Kreativní vouchery a jejich pákový efekt

U voucherů to nekončí. Spolupráce firem a kreativců totiž probíhá i nad jejich rámec. Pouhý jeden rok po realizaci projektu podpořeného kreativním voucherem pokračuje spolupráce s kreativci v případě 38 % firem, a to v celkovém objemu 8,2 milionů korun. Další 3,9 miliony korun investovaly do spolupráce firmy, které podporu z programu vůbec nezískaly. I přesto se rozhodly s kreativci spolupracovat za vlastní peníze.

Projekty v rámci Kreativního voucheru získaly během prvních 5 let dotaci ve výši 20,9 milionů korun. Do jednoho roku od ukončení podpořených projektů realizovaly firmy s kreativci další zakázky nad rámec dotace ve výši 12,1 milionu korun.

Z těchto návazných zakázek za 12,1 milionu korun byly práce v hodnotě 8,2 milionu korun zadány firmami, které byly v Kreativních voucherech vylosovány a zakázky za 3,9 miliony realizovaly firmy, které vylosované nebyly a podporu nezískaly.

Jak vidí firmy další spolupráci s kreativci?

Vyzkoušet si spolupráci s kreativci je jedna věc. Druhá – a možná ještě důležitější – je, že u toho firmy nekončí. Celých 89 % z nich deklaruje, že ve spolupráci pokračuje anebo se na to chystá. To budiž důkazem jejich spokojenosti s výsledky dosavadních projektů, na kterých s kreativci pracovaly.

38 % spolupráce s kreativci pokračovala nad rámec Kreativních voucherů
51 % počítáme s tím, že bude probíhat další spolupráce v budoucnu
11 % o další spolupráci momentálně neuvažujeme

Co přináší Kreativní galerie?

Kreativní galerie je vedlejší – ale velmi důležitý – produkt celého programu. Jedná se o online databázi jihomoravských kreativců, kteří tu mohou prezentovat svou práci. Firmy si tu vybírají kreativce podle oborů a podívat se mohou i na ukázky jejich práce.

Kreativní galerie usnadnila výběr kreativce 84 % firem.

„Rád bych velmi vyzdvihl přínos kreativní galerie – opakovaně na ni odkazuji kohokoli, kdo v Brně hledá kreativce – mít pohromadě dodavatele s referencemi a jasným rozlišením, co nabízí, podle mého názoru významně kultivuje zdejší trh. Gratulace JIC, jak se toto podařilo.“​ Martin Vokřál, Atregia s.r.o.

Co přináší program kreativcům

Podle studie z roku 2014 je v Brně přes jedenáct tisíc subjektů, které můžeme zahrnout pod kulturní a kreativní průmysly. Co přesně jim program přináší? Pro drtivou většinu z nich jsou zajímavé zejména nové zkušenosti s firmami z odvětví, se kterými doposud nepracovali. Podobně důležitá je pro ně možnost představit firmám jejich vlastní práci.

48 % kontakty na další kreativce s potenciálem pro spolupráci
77 % získání cenných referencí, doporučení naší práce dalším firmám (sledováno 2019, 2020)
79 % prezentace práce kreativce firmám
83 % nové zkušenosti s firmami ze specifického odvětví

Které firmy získaly v letech 2016 – 2021 kreativní voucher?

Větší část firem, které voucher získaly, má sídlo přímo v Brně (celkem 73 procent). Pokud bychom použili standardní kategorizaci, zjistíme, že více než polovinu tvoří takzvané mikropodniky (155 firem). Malých firem (10–49 zaměstnanců) napočítáme mezi těmi úspěšnými téměř třetinu (83 firem) a konečně středně velkých firem, které mají mezi 50 a 249 zaměstnanci, uspělo 34, což tvoří 12 procent.

mikropodnik 57 %
malý podnik 31 %
středně velký podnik 12 %

Okres sídla příjemců programu KV

Brno-město - 73 %
Brno-venkov - 8 %
Praha - 4 %
Blansko - 3 %
Vyškov - 3 %
Hodonín - 2 %
Břeclav - 2 %
Znojmo - 1 %
Jiný okres mimo JMK - 4 %

V jakém odvětví vylosované firmy působí?

O kreativní voucher se mohly ucházet do roku 2020 všechny firmy, které působí v některém ze strategických odvětví zmiňovaných Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje. V roce 2021 již byly kreativní vouchery otevřeny pro firmy v Jihomoravském kraji ze všech odvětví. Pokud bychom se na úspěšné firmy podívali s využitím běžně používané klasifikace NACE, zjistíme, že největší část firem působí v odvětví informační a komunikační činnosti.

Rok 2016 - 2021
Informační a komunikační činnost - 28 %
Zpracovatelský průmysl - 26 %
Velkoobchod a maloobchod - 18 %
Profesní, vědecké a technické činnosti - 11 %
Stavebnictví - 3 %
Zemědělství, lesnictví a rybářství - 3 %
Zdravotní a sociální péče - 2 %
Ostatní činnosti - 9 %

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno