zpět na výpis
zpět na výpis

AVIDIS s.r.o.

• Propagační videa • Živé přenosy • Internet streaming • Letecké natáčení • Animace a vizualizace • Fotografie

Posouváme prezentaci firem a značek na vyšší úroveň.
Kvalita znamená pochopení, že každý detail je tak zásadní jako výsledný produkt.
Díky našim zákazníkům a 18 let existence na trhu máme úspěšně dokončeno již přes 450 propagačních videí a odvysíláno bezmála 280 hodin živých přenosů.

+420604662471
zverina@avidis.cz
www.avidis.cz

IČ: 29200768

DIČ: CZ29200768

Film / video

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Film / video

Animace: Městský okruh Křimická - Karlovarská v Plzni

Komplexní realizace animovaného videa. Animace vizuálně prezentuje umístění trasy komunikace části Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni, včetně řešení jednotlivých stavebních objektů (estakáda, mosty, biokoridory,...) zasazených do reálného území.

realizováno 2020

SKANSKA - Výroba, doprava a čerpání betonových směsí

Komplexní realizace propagačního videa pro společnost Skanska a.s. zahrnující pozemní i letecké natáčení.

realizováno 2018

Koncert: Aneta Langerová & SOČR

Natáčení koncertu Anety Langerové a Symfonického orchestru Českého rozhlasu konaného dne 3.12.2017 ve Forum Karlin v Praze. Koncert natáčen na 14 kamer s on-line režií přenosu. Ukázka je z příprav koncertu - making of video

realizováno 2018

Most Oskar - Břeclav

Zhotovení propagačního videa o stavbě mostu Oskar, který převádí dopravu 2. tranzitního železničního koridoru a přemosťuje odlehčovací rameno řeky Dyje. Most získal 1.místo v soutěži "Stavba Jihomoravského kraje 2016"

realizováno 2016

Agilia Conference

Vytvoření propagačního videa z mezinárodní konference Agilia. Agilia Conference is Central European conference about agile methods in business. In 2018 conference topic is „Improving Business Performance with Agile “.

realizováno 2018

Se společností AVIDIS dlouhodobě spolupracujeme na videoprojektech Českého rozhlasu, počínaje drobnými videy pro sociální sítě jako jsou teasery a promovidea, po streamy nebo záznamy politických debat či talkshow Českého rozhlasu, konče velkými realizacemi jako jsou koncerty Symfonického orchestru Českého rozhlasu a livestreamy velkých koncertů konajících se u příležitosti významných výročí naší země (např. rok 1968, 100 let republiky).
Naše často složité technické požadavky dokázala tato firma bezproblémově odbavit a po této stránce udržuje krok se současnými trendy.

Se společností AVIDIS dlouhodobě spolupracujeme na videoprojektech Českého…

Klára Koblížková, produkční - Český rozhlas

Videostudio AVIDIS je jednou z firem, které pro společnost Skanska a.s. zhotovují propagační odborná videa ze staveb a použitých technologií. AVIDIS pro nás zajišťuje videa zahrnující jak pozemní, tak letecké natáčení, včetně následné postprodukce a současně také zhotovuje propagační fotografie. Se spoluprací, která trvá již více než 15 let, jsme zcela spokojeni. Videa jsou dodávána v termínu, dle našich požadavků a v maximální kvalitě. Zástupci AVIDIS přistupují k projektům svědomitě a zodpovědně, s citem pro dané téma a velmi dobrou odbornou orientací v oblasti stavebnictví.

Videostudio AVIDIS je jednou z firem, které pro společnost Skanska a.s.…

Mgr. Petra Havrlantová, Communication Specialist - SKANSKA a.s.

Mezi Vysokým učením technickým v Brně - Fakultou stavební a Ing. Pavlem Zvěřinou, byla dne 14.11.2006 uzavřená rámcová smlouva s předmětem plnění "Pořízení a zpracování audiovizuálních záznamů". Na základě této smlouvy pro naší fakultu zajišťuje Ing. Pavel Zvěřina komplexní služby při realizaci videopořadů, výukových filmů, záznamy a zpracování slavnostních obřadů a propagačních filmů sloužící pro prezentaci Fakulty stavební a současně zhotovení DVD ze slavnostních promocí. Tyto práce včetně celkového zpracování zajišťuje pro naší fakultu Ing. Pavel Zvěřina vždy osobně, případně za pomocí svých spolupracovníků, např. u vícekamerových záznamů či živých přenosů. Realizované videopořady byly dodány vždy v požadovaných termínech a dle našich požadavků.

Mezi Vysokým učením technickým v Brně - Fakultou stavební a Ing.…

Ing. Oldřich Šašinka, MBA, tajemník fakulty - VUT FAST

Technická řešení jednotlivých stavebních objektů jsou do videokompozice zapracována na základě projektové dokumentace a to zákresem 3D animace do reálného videa se zpracováním okolí a animací dopravy. Potvrzujeme, že veškeré části díla byly dodavatelem provedeny a dodány v souladu se smluvními podmínkami, řádně a odborně.

Technická řešení jednotlivých stavebních objektů jsou do videokompozice…

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel SÚSPK

Výsledkem práce společnosti AVIDIS s.r.o. bylo video v celkové délce 8:36 min, vytvořené ve dvou jazykových mutacích, s titulky, podkladovou hudbou a mluveným komentářem. Ve videu je názorně prezentována celá trasa VRT a v zájmových lokacích pak formou animace i detailní pohledy se zapracováním animovaných dopravních prostředků (průjezdy železniční soupravy, animace vozidel na přilehlých komunikacích) a animované osoby v železničních stanicích.
Veškeré práce byly dodány v požadované kvalitě a v dohodnutých termínech dle časového harmonogramu.

Výsledkem práce společnosti AVIDIS s.r.o. bylo video v celkové délce…

Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva MCO Olomouc a.s.

Společnost AVIDIS s.r.o. s Ing. Pavlem Zvěřinou pro nás realizovala projekt8 s názvem "Paliativní péče - Tipy a triky pro klinickou praxi".
Náplní projektu bylo natočit 10 scének - videoklipů, každý o délce 10 minut, které následně slouží jako výukový materiál pro lékaře v oblasti paliativní péče a současně je využíván i edukačním centrem DLBsH.
Veškeré práce byly provedeny dle našich požadavků, ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.

Společnost AVIDIS s.r.o. s Ing. Pavlem Zvěřinou pro nás realizovala…

Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., ředitel Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno