Šest kroků k získání Kreativního voucheru

1

Nový pohled

Kreativec se na váš produkt dívá prostě jinak. Díky tomu vám ho pomůže vylepšit a spolu s ním i komunikaci se zákazníky.

2

Registrace

Nejprve svou firmu zaregistrujte na webu www.kreativnívouchery.cz. Registrace projde procesem schválení z naší strany.

3

Výběr kreativce

Absolvujete seminář o spolupráci s kreativci a z Kreativní galerie si vyberete jednoho, se kterým si chcete domluvit spolupráci.

4

Návrh spolupráce

Společně s kreativcem připravíte návrh spolupráce a projekt nahrajete přes svůj profil na našem webu.

5

Losování

Mezi firmy rozdělíme 4,5 milionu korun. O příjemcích voucherů rozhoduje losování.

6

Zisk voucheru

Pokud voucher získáte, proplatíme vám zpětně až 100 000 Kč.

Kdo může o KREATIVNÍ VOUCHER žádat?

O kreativní voucher můžete žádat, když splňujete tyto podmínky:

 • Jste firma, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzická osoba).
 • V rejstříku je vaše sídlo nebo provozovna zapsané v Jihomoravském kraji.
 • Máte know how týkající se vývoje/výroby, vlastní produkt nebo službu, touhu na sobě pracovat a potenciál pro expanzi do zahraničí.
 • Podle definice Evropské komise patříte mezi malé nebo střední podniky.
 • Proplacením voucheru nepřesáhnete výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis.
 • Sami nepodnikáte v kulturních a kreativních oborech (dále jen KKP). Mezi KKP se pro potřeby programu řagrafický design, architektura a interiérový design, webdesign, vývoj her a aplikací, tvorba videa, tvorba reklamy a marketingu, design služeb, tvorba hudby, fotografie, produktový design, móda (pozn. vývojáři aplikací a software budou posuzováni individuálně).
 • Nejste zapojen v programu Kreativní vouchery jako poskytovatel služby (kreativec).
 • S kreativcem nejste nijak propojeni (ekonomicky ani rodinnými vztahy) a nedochází tak ke střetu zájmů.
 • S vybraným kreativcem jste v uplynulých 5 letech nespolupracovali.
 • Nejste příjemcem voucheru z předchozích výzev.
 • Podrobněji jsou podmínky definované v manuálu.

Splnění podmínek nám doložíte čestným prohlášením.

O kreativní voucher můžete žádat, pokud se můžete zařadit mezi relevantní firmy:

 • Relevantní firmou je myšlena firma, která má vlastní know-how týkající se vývoje/výroby, má vlastní produkt/službu, již prodává v zahraničí nebo má vysoký potenciál začít v zahraničí prodávat.
 • Kreativní voucher není určen pro firmy poskytující standardní služby (právní a daňové služby, finanční služby, bezpečnostní služby, pohostinství a ubytování, zdravotní péče, vzdělávání atp.), osobní služby (kadeřnictví, solária, kosmetické salóny, masérské salóny atp.), sociální služby, sportoviště, přeprodej (maloobchod, velkoobchod).                                                             Pozn.: Tento výčet není konečný, jedná se pouze o příklady

V případě, že získáte kreativní voucher (budete vylosován), je nutné si zřídit elektronický podpis

 • Informace o zřízení elektronického podpisu můžete nalézt např. zde.

Harmonogram

3.–31. 1. 2023

Registrace

Do programu se můžete registrovat do 31. ledna do půlnoci.

7. 3. 2023

Seminář

Po ukončení registrace proběhne povinný informativní seminář.

24. 3. 2023

Konec podávání návrhů projektů

Nejpozději v tento den vám musí kreativec dodat návrh projektu, abyste mohli podat žádost o KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO.

24. 3. – 7. 4. 2023

Hodnocení žádostí

Komise JICu posoudí formální správnost všech žádostí a vyřadí nevyhovující.

19. 4. 2023

Losování voucherů

Město Brno na projekt vyčlenilo 4,5 milionu korun, které rozdělíme mezi žádosti. V případě většího množství žádostí, rozhodne o příjemci kreativního voucheru losování.

květen–říjen 2023

Realizace projektů

Na realizaci sjednané spolupráce máte s kreativcem půl roku. Pokud projekt nedokončíte, ztrácíte nárok na proplacení voucheru.

31. 10. 2023

Konec podávání žádostí o proplacení

KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO proplácíme zpětně na základě dodání potřebných dokumentů.

v průběhu listopadu a prosince 2023

Proplacení voucherů

Zkontrolujeme veškeré dokumenty. Pokud bude vše v pořádku, do konce prosince 2023 vám odešleme peníze na účet.

Na co se nás často ptáte?

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Odkud pochází myšlenka kreativních voucherů?

Nápad na podporu spolupráce firem a kreativců vznikl poprvé v roce 2004 v Nizozemí. Odtud ho v roce 2009 převzala inovační agentura NESTA z Velké Británie a za rok rozdala 150 voucherů. Ukázalo se, že kreativní vouchery zlepšují vzhled i funkčnost produktů a jejich prezentaci směrem ke klientům. Kromě toho firmám často přináší i další inovace, jako jsou změny v procesech a nové uvažování nad problémy.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Vyzkoušíte si bez rizika spolupráci s kreativci a JIC vám proplatí 75 % zakázky. Můžete si tak například nechat zpracovat výstupy, na které jste dříve ani nepomysleli, nebo rozvíjet marketingové aktivity, na které dosud nebyly peníze. Sami si tak ověříte, jak vám kreativita může pomoci v boji s konkurencí, získáváním zákazníků a zlepšením obchodu. Na úvodním semináři se navíc dozvíte, jak s kreativci efektivně komunikovat a zadávat jim práci. Stanete se rovnocennými partnery a zároveň získáte nové nápady a čerstvý pohled na svůj byznys.

Co bude obsahem povinného semináře?

Na semináří se dozvíte, co je kreativa a proč je pro firmy užitečná. Přiblížíme vám, jak probíhají kreativní projekty a jak zadávat kreativci práci, aby byla spolupráce co nejefektivnější. Rovněž vám představíme konkrétní případové studie.

Co se stane, když moje firma voucher nezíská?

Je na firmě, zda spolupráci s kreativcem zrealizuje na vlastní náklady.

Jaké dokumenty musím předložit, abyste mi voucher proplatili?

Po úspěšném ukončení spolupráce s kreativcem zažádáte ve svém profilu o proplacení. Spolu s žádostí vložíte do systému i předávací protokol, kopii faktury, potvrzení o úhradě a podklady pro případovou studii. 

Jak probíhá proplácení naleznete zde.

Co mám dělat, když zjistím, že nezvládnu voucher využít?

Pokud víte, že projekt naplánovaný s kreativcem nezvládnete z jakéhokoliv důvodu realizovat nebo dokončit do data odevzdání žádosti o proplacení, je nutné, abyste nás do konce července o této informaci informovali a my bychom mohli nabídnout kreativní voucher náhradníkovi, který by byl v pořadí. Byla by škoda, aby  nebyl voucher využit.

Vítejte v kreativní galerii

Vyberte si obor, který vás zajímá, a prohlédněte si profily kreativců. Aby bylo jasno - kreativci jsou odborníci s minimálně tříletou praxí v oboru, kteří vám navrhnou originální řešení v oblasti tvorby a prezentace vašich produktů nebo služeb.

Jak je do procesu zapojený JIC?

1 Schvalujeme výběr firem a vám, kteří budete schválení, ukážeme, jak může být práce kreativce užitečná, a na semináři vás naučíme, jak přistupovat ke spolupráci.
2 Vytvořili jsme galerii, která vám usnadní výběr kreativce. Najdete v ní odborníky s více než 3 lety zkušeností a spokojenými klienty.
3 Kromě vzájemného propojení už do vaší spolupráce ani komunikace nebudeme nijak zasahovat.

Potřebujete více informací?

michaela@kumstbrno.cz
+420 739 316 590

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno