Šest kroků ke Kreativnímu voucheru

1

Registrace

Zaregistrujete se na webu Kreativních voucherů.

2

Profil

Vyplníte svůj profil a přidáte 3 reference od zákazníků a 5 ukázek prací.

3

Zobrazení na webu

Váš profil se zobrazí v Kreativní galerii na webu.

4

Nabídky

S nabídkami vás začnou oslovovat zástupci jihomoravských firem.

5

Návrh spolupráce

Domluvíte se s firmou, připravíte návrh spolupráce a firma odešle žádost o voucher.

6

Zisk voucheru

Firma vám zaplatí a my jí zpětně proplatíme až 100 000 Kč (až 75 % částky).

Kdo se může do kreativní galerie přihlásit?

Pokud splníte následujících 5 podmínek a vyplníte online přihlášku, rádi váš profil uveřejníme v kreativní galerii

  1. Jste fyzická nebo právnická osoba. Pokud máte více právních subjektivit zároveň, můžete přihlásit pouze jednu z nich.
  2. V rejstříku je vaše sídlo nebo provozovna v Jihomoravském kraji.
  3. Ve vybraném oboru máte praxi minimálně 3 roky.
  4. Pro každý zvolený obor doložíte právě 5 ukázek realizovaných prací.
  5. Uveřejníte minimálně 3 doporučení od svých klientů.

Podívejte se, jak může profil v kreativní galerii vypadat.

Projektový manuál

Můžete se zapojit?

Pokud se alespoň 3 roky zabýváte některou z následujících oblastí, pak ano.

Harmonogram

1. 11. 2021

Začátek registrace

Můžete začít vytvářet nebo upravovat svůj profil v kreativní galerii.

30. 11. 2021

Konec registrace

Po tomto datu už nemůžete svůj profil upravovat, ani do něj nahrávat realizace a doporučení klientů.

25. 3. 2022

Konec podávání žádostí

Nejpozději v tento den nám musí firma odeslat kompletně vyplněnou žádost o kreativní voucher.

27. 4. 2022

Losování voucherů

Město Brno na projekt vyčlenilo 4,5 milionu korun, které rozdělíme mezi žádosti. V případě žádostí o více peněz budeme příjemce losovat.

květen–říjen 2022

Realizace projektů

Na realizaci sjednané spolupráce máte s firmou půl roku.

30. 10. 2022

Konec podávání žádostí o proplacení

Do tohoto termínu může firma podat žádost o proplacení voucheru.

průběžně až do konce prosince 2022

Proplacení voucherů

Vouchery proplácíme firmám zpětně, nejpozději ale do konce prosince 2022.

Na co se nás často ptáte?

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Odkud pochází myšlenka kreativních voucherů?

Nápad na podporu spolupráce firem a kreativců vznikl poprvé v roce 2004 v Nizozemí. Odtud ho v roce 2009 převzala inovační agentura NESTA z Velké Británie a za rok rozdala 150 voucherů. Ukázalo se, že kreativní vouchery zlepšují vzhled i funkčnost produktů a jejich prezentaci směrem ke klientům. Kromě toho firmám často přináší i další inovace, jako jsou změny v procesech a nové uvažování nad problémy.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Můžete získat nové zákazníky mezi inovativními a technologickými firmami z blízkého okolí a pomoci jim se zviditelněním v České republice, ale i ve světě. Díky nastavení projektu navíc máte možnost pracovat a řešit problémy přímo s vedením firmy, a to bez zbytečného zdržování a se zárukou včasné platby. Spolupráce musí proběhnout do 6 měsíců a firmě proplatíme voucher až na základě předložené a uhrazené faktury od vás. Aby práce bez problémů odsýpala, firmy předem proškolíme v tom, jak vám mají efektivně zadávat práci. Profilem v kreativní galerii se navíc zviditelníte před konkurencí.

Co se stane, když firma voucher nezíská?

Vypracovali jste společně s firmou návrh projektu, ale váš projekt nebyl vylosován? Buďto s firmou můžete počkat na další ročník programu a zkusit prodat projekt znovu, nebo se firma rozhodně projekt realizovat na své vlastní náklady. A to firmám i doporučujeme.

Na kolika přihlášených projektech můžeme v rámci jednoho ročníku programu spolupracovat?

O voucher můžete žádat maximálně ve třech různých projektech, pokaždé s jinou firmou. Další podmínky najdete v manuálu.

Záznam loňské online prezentace Kreativních voucherů, která představuje kreativcům tento program a veškeré jeho novinky.

 

Jak je do procesu zapojený JIC?

1 Všechny firmy předem proškolíme, jak efektivně zadávat práci a v čem je spolupráce s kreativci výhodná.
2 Kromě vzájemného propojení už do vaší spolupráce ani komunikace nebudeme nijak zasahovat.

Potřebujete více informací?

michaela@kumstbrno.cz
+420 739 316 590

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno