Můžete se zapojit?

Pokud se alespoň 3 roky zabýváte některou z následujících oblastí, pak ano.

Jak je do procesu zapojený JIC?

1 Všechny firmy předem proškolíme, jak efektivně zadávat práci a v čem je spolupráce s kreativci výhodná.
2 Kromě vzájemného propojení už do vaší spolupráce ani komunikace nebudeme nijak zasahovat.

Časový harmonogram 2019

Začátek registrace

4.11. 2019

Začátek registrace

Můžete začít vytvářet nebo upravovat svůj profil v kreativní galerii.

Konec registrace

25.11.2019

Konec registrace

Po tomto datu už nemůžete svůj profil upravovat, ani do něj nahrávat realizace a doporučení klientů.

Konec podávání žádostí

19.3. 2020

Konec podávání žádostí

Nejpozději v tento den nám musí firma odeslat kompletně vyplněnou žádost o kreativní voucher.

Losování voucherů

14.4. 2020

Losování voucherů

Město Brno na projekt vyčlenilo 4,5 milionu korun, které rozdělíme mezi žádosti. V případě žádostí o více peněz budeme příjemce losovat.

Realizace projektů

květen - září 2020

Realizace projektů

Na realizaci sjednané spolupráce máte s firmou půl roku.

Konec podávání žádostí o proplacení

31.10. 2020

Konec podávání žádostí o proplacení

Do tohoto termínu může firma podat žádost o proplacení voucheru.

Proplacení voucherů

průběžně až do konce ledna 2021

Proplacení voucherů

Vouchery proplácíme firmám zpětně, nejpozději ale do konce ledna 2021.

Podmínky účasti v projektu KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

Pokud splníte následujících 5 podmínek a vyplníte online přihlášku, rádi váš profil uveřejníme v kreativní galerii

  1. Jste fyzická nebo právnická osoba.
  2. Máte sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji.
  3. Ve vybraném oboru máte praxi minimálně 3 roky.
  4. Pro každý zvolený obor doložíte právě 5 ukázek realizovaných prací.
  5. Uveřejníte minimálně 3 doporučení od svých klientů.

Podívejte se, jak může profil v kreativní galerii vypadat.

Často kladené otázky

Co jsou KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO?

Jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, kterou mohou využít na spolupráci se zkušenými regionálními kreativci. Výše příspěvku pokrývá 75 % nákladů na spolupráci, maximálně však 100 000 Kč.

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Odkud pochází myšlenka kreativních voucherů?

Nápad na podporu spolupráce firem a kreativců vznikl poprvé v roce 2004 v Nizozemí. Odtud ho v roce 2009 převzala inovační agentura NESTA z Velké Británie a za rok rozdala 150 voucherů. Ukázalo se, že kreativní vouchery zlepšují vzhled i funkčnost produktů a jejich prezentaci směrem ke klientům. Kromě toho firmám často přináší i další inovace, jako jsou změny v procesech a nové uvažování nad problémy.

Jaké podmínky musí kreativec splňovat?

Musí být fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji. Ve svém oboru musí mít praxi minimálně 3 roky a pro každou kategorii, ve které se chce prezentovat, musí doložit právě 5 ukázek své práce a 3 doporučení od klientů. 

Jak se mohu do projektu přihlásit?

Stačí, když se zaregistrujete, vyplníte profil a požádáte o jeho schválení. Pokud profil schválíme, začnete se zobrazovat v kreativní galerii, odkud si vás mohou firmy vybrat pro spolupráci. 

Kdo voucher dostane?

Město Brno na projekt vyčlenilo 4,5 milionu korun, které rozdělíme mezi žadatele. Pokud se sejdou žádosti o více prostředků, než je k dispozici, rozhodne o příjemcích veřejné losování za dozoru notáře.

Kolik je v Brně firem?

Potenciálních klientů, kteří mohou požádat o voucher, je v Brně přes 40 tisíc.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Můžete získat nové zákazníky mezi inovativními a technologickými firmami z blízkého okolí a pomoci jim se zviditelněním v České republice, ale i ve světě. Díky nastavení projektu navíc máte možnost pracovat a řešit problémy přímo s vedením firmy, a to bez zbytečného zdržování a se zárukou včasné platby. Spolupráce musí proběhnout do 6 měsíců a firmě proplatíme voucher až na základě předložené a uhrazené faktury od vás. Aby práce bez problémů odsýpala, firmy předem proškolíme v tom, jak vám mají efektivně zadávat práci. Profilem v kreativní galerii se navíc zviditelníte před konkurencí.

Co má z projektu JIC?

Dlouhodobě pracujeme s inovativními firmami (nejen) z jižní Moravy, které často mají technologie, služby nebo produkty na světové úrovni. Tyto firmy však mají ve většině případů nedostatky v tom, jak jejich produkty vypadají nebo jak komunikují se zákazníky. Kreativci jim s těmito problémy mohou pomoci, proto jsme se rozhodli inspirovat se v zahraničí a jejich spolupráci podporovat kreativními vouchery. Chceme dosáhnout toho, aby si firmy vyzkoušely spolupráci s kreativci a dále v ní pokračovali.

Co se stane, když firma voucher nezíská?

Je na firmě, zda spolupráci s kreativcem zrealizuje na vlastní náklady. Naše zkušenosti z inovačních voucherů, v rámci kterých už 7 let podporujeme spolupráci vědců a firem, říkají, že 20 % firem spolupráci zrealizuje, i když na ni nedostane dotaci.

Potřebujete více informací?

vouchery@jic.cz
+420 608 262 333

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno