Kreativní galerie

Kreativní galerie představuje pečlivě vybrané profesionály z jižní Moravy, které můžete v programu Kreativní vouchery využít.

Zobrazit další

Potřebujete více informací?

michaela@kumstbrno.cz
+420 739 316 590

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno