Program KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO byl ukončen

Možnost získání kreativního voucheru však nekončí, protože byl v loňském roce spuštěn program kreativní vouchery na národní úrovni, a to pod záštitou Národního fondu obnovy a Ministerstva kultury.

Informace k Národním kreativním voucherům můžete nalézt na stránkách Kreativního Česka. Nová výzva byla vyhlášena 15. 2. 2024 a příjem žádostí bude probíhat od 1. - 29. 2. 2024.

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno