zpět na výpis
zpět na výpis

Než zazvoní

Marketing vzdělávání a vzdělávacích institucí

★ Jako jediní v Česku se specializujeme na marketing vzdělávání ★
Jsme marketingová agentura, která se věnuje komplexnímu marketingu vzdělávacích organizace – veřejných i soukromých škol, vzdělávacích center a dalších vzdělávacích projektů.
Spolupracujeme se všemi, kdo usilují o rozvoj kvalitního vzdělávání a vzdělanosti!
‽ Jste to i vy a vaše firma? ✔ Pak pomůžeme i vám!

+420 739 656 931
info@nezzazvoni.cz
www.nezzazvoni.cz

IČ: 03967921

DIČ: CZ03967921

Design služeb

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Design služeb

Audit webu ⟹ Průzkum, uživatelské testování, UX review | ZŠ Šrámkova, Opava

Úspěch produktu či služby tkví v prožitku při jeho používání. I u školy se musí začít u lidí.| Takto jsme přistoupili k auditu webu ZŠ Šrámkova: uživatelské testování, průzkum mezi rodiči a UX review. Navíc s respektem k existujícím omezením klienta.| Výsledek? Zlepšila se přehlednost, snížil počet dotazů a zvýšila spokojenost cílovek webu.

realizováno 2015

Focus group ⟹ úprava názvu, prezentace a podstaty oborů | SOŠ a SOU Vocelova

Představa klienta: "Přejmenujeme obory, budou atraktivnější." | Naše řešení: zjistit skutečné postoje žáků ⟹ realizace focus group ⟹ rozhodnutí. | Výstup: nejen návrhy úpravy názvů, ale zejména pochopení vnímání oborů žáky a jejich statusová podstata, návrh vhodného způsobu prezentace a rozvoje studia jako služby.

realizováno 2016

Mystery shopping ⟹ Jak dále zlepšovat den otevřených dveří - opakovaný audit DOD | Střední škola mediální grafiky a tisku

Poprvé jsme audit dnů otevřených dveří klienta zpracovali v roce 2013. Klient na jeho základě upravil koncept dne otevřených dveří a postupně vylepšil zážitek, který si návštěvníci dne otevřených dveří ze školy odnášejí. Díky přínosným výsledkům auditu se letos klient rozhodl provést opakovaný audit dne otevřených dveří a posunout koncept svého dne otevřených dveří ještě dále.

realizováno 2013, 2016

Agys – anglické gymnázium Pardubice

Komplexní vytvoření značky soukromé školy, vytvoření nové vizuální identity, webu a nastavení akčních kroků o přesunu školy do prémiového segmentu.

realizováno 2018

Design komunikace na sociálních sítích pro školu

Vytvoření procesu, jak může malá škola spravovat sociální sítě v průběhu prázdnin, kdy nemá obsah ani personál.

realizováno 2019

Grafický design

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Grafický design

Copytext a grafika ⟹ Prezentační náborové letáky dle nového vizuálního stylu | SOŠ a SOU Polička

Nestačí pouze nové "logo a barvy" zhmotněné v korporátní identitě, je nutné je reálně aplikovat. Obal bez obsahu nepřesvědčí. Při úpravách poličských printů jsme si proto nedali záležet jen na vizuální podobě, ale i na obsahu. Nové letáky tak říkají právě to, co potřebuje uchazeč vědět (uživatelsky testováno), aby se pro školu rozhodl.

realizováno 2016

Framework pro školní weby ⟹ nový web školy | Zahradnická škola Kopidlno

Při jednom ze setkání jsme zjistili, že klient připravuje nový web. Průběžné výsledky však nebyly zcela přesvědčivé. Klient zastavil práce a dal nám plnou důvěru. Výsledkem je i přes omezený čas a rozpočet skutečně plnohodnotný a atraktivní prezentační web využívající nejmodernější web analytické nástroje. A vše zabralo jen pár týdnů.

realizováno 2016

Follow-Up ⟹ dopis vkládaný do pozvánky k příjimačkám | SŠEE Sokolnice

Follow-Up, běžná součást standardního obchodu, je ve školách téměř neznámý. Uchazeč navštíví v průměru jen 1,6 dnů otevřených dveří = přichází na školu, o které silně uvažuje. Když už si podá přihlášku, škola polevuje. Ale i zde je možné se odlišit ⟹ úřední lejstro jsme doplnili osobnějším sdělením a potvrdili uchazeči, jak nám o něj jde.

realizováno 2016

Více oborů ve vizuální identitě | SOŠ a SOU Polička

"Jak jednotně prezentovat různorodé obory v rámci prezentace?" To byla hlavní výzva, kterou jsme řešili při návrhu vizuální identity SOŠ a SOU Polička. Výsledná podoba (erb, zlatá barva, otevřená kniha) zohledňuje podstatu školy i historická fakta o královském městě Polička i řemeslech jako takových.

realizováno 2015

Vizuální identita zemědělské školy

Kombinací různých symbolů se podařilo docílit kompaktního loga, které je moderní, skvěle použitelné na všech aplikacích a hlavně skvěle vystihuje podstatu školy. Díky testování se žáky jsme si ověřili, že logo bude dobře přijato.

realizováno 2017

Marketingové strategie

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Marketingové strategie

FB kampaň a microsite ⟹ zvýšení zájmu o VOŠ | Mills.cz

*Cíl*: zvýšení informovanosti o možnosti podání přihlášek na VOŠ do 30.10., více přihlášek *Zajímavost*: rychlost reakce (klient se ozval na poslední chvíli) a úspora oproti rozpočtu *Řešení*: analýza, strategie, kreativa, microsite, PPC kampaně. *Výsledek*: 30% ⇑ fanoušků, aktivní oslovování školy ⟹ spokojenost ⟹ objednávka nového webu

realizováno 2016

Strategie, kreativa, textace a implamentace ⟹ vylepšení dne otevřených dveří a jeho propagace | SŠEE Sokolnice

"Na web přijdou. Na den otevřených dveří méně. Co s tím?" = *Cíl*: zvýšit informovanost o dni otevřených dveří, zlepšit konverzi. Návštěvníci hned při vstupu vidí vrstvu překrývající web, registrují se na jízdu elektromobilem ⟹ registrace = kontakt, možnost komunikace a ve výsledku více návštěvníků.

realizováno 2015

Brand, vizuální identita a strategie implementace brandu | ZŠ Dělnická

I subjekty, které vynikají mezi konkurencí, musí pracovat na tom, aby si svou pozici dále udržovaly. Základní škola Dělnická z Karviné se rozhodla plnhodnotně budovat svůj brand. Na základě provedených analýz jsme se školou spolu vytvořili brandbook, na jehož základě jsem navrhli strategii a akční kroky brandingu a navrhli novou vizuální identitu

realizováno 2016

Analýza reputace ⟹ Návrhy na zlepšení, akční plán a proškolení | Podřipská škola

Díky důvěře Podřipské školy plynoucí z účasti na školeních jsme byli osloveni, abychom pomohli odhalit a posunout skutečnou reputaci školy. Na základě realizovaných průzkumů (rodiče, žáci, ředitelé ZŠ) jsme navrhli změny, proškolili zaměstnance a nasměrovali systém průběžných evaluací a práce s daty, který se promítl například i do webu školy.

realizováno 2015-2016

Průzkumy, analýzy, strategie, implementace ⟹ Lepší škola pro žáky, učitele i uchazeče | SOŠ a SOU Polička

Víme, že základem úspěchu není jen produkt, ale i to, jak je je uveden. Víme i to, že skvělý produkt bez dostatečné prezentace může upadnout v zapomnění. A když mluvíme o produktu, myslíme tím i službu. V Poličce na to myslí také. A i bez nás vytvořili řadu úspěnů. My jim je pomáháme prodat. A zlepšit školu vůči interním i externím aktérům.

realizováno 2015

Online marketing

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Online marketing

Zažij ticho

Pro Kapucínský řád jsme realizovali vytvoření strategie, webu a kampaně pro projekt Zažij ticho - https://www.zazijticho.cz/. Výsledkem je naplněný projekt na 6 měsíců dopředu.

realizováno 2022

Nábor řezníků na školu

Kampaně na Facebooku, Instagramu a Google pro propagaci landing page a nábor řezníků. Úspěšně.

realizováno 2020

Školení a konzultace ⟹ pomáháme k lepším výsledkům na Facebooku | Desítky škol napříč celým Českem

Školení "Facebook pro školy" má za cíl poskytnout školám potřebné know how o práci s Facebookem. Školení u řady škol přechází v konzultační činnost, případně přímou exekutivu.

realizováno 2011 - dosud

Náborová kampaň na facebooku ⟹ obsah, textace, strategie, implementace | SŠA Holice

Škola používá Facebook, ale dosahuje nedostatečných výsledků. | *Cíl*: zvýšit zájem o den otevřených dveří. ⟹ *Realizace* kampaně na prezentaci dne otevřených dveří. Návrh strategie, řízení propagace na Facebooku. Vyhodnocení. | *Výsledek?* Při srovnání událostí s naší podporou a bez ní nárůst o přihlášených na událost o 210 %

realizováno 2015

Školení, konzultace, strategie, reklamní kampaně ⟹ zlepšení prezentace na sociálních sítích |SOŠ a SOU Polička

Málo která škola umí se všemi výzvami facebook marketingu pracovat. Náš recept? Strategie, obsahový a redakční plán, proškolení, feedbacky, komunikace a kampaně k DOD. Fungovalo to! Meziroční posílení role Facebooku v propagaci DOD, vyšší interakce, aktivní zapojení žáků do dění na fanpage.

realizováno 2014-2016

Webdesign

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Webdesign

Mateřské centrum Karlovy Vary

Vytvoření webu pro Mateřské centrum Karlovy Vary.

realizováno 2022

Studuj na Vysočině

Vytvoření webu pro Kraj Vysočina, který má za cíl informovat o možnostech studia v Kraji Vysočina.

realizováno 2022

Web SOST Vranovská

Vytvoření komplexního webu pro střední školu na Slovensku.

realizováno 2022

Školení a konzultace ⟹ pomáháme k lepším webům | Desítky škol napříč celým Českem

Školení "Internetový marketing pro školy" má za cíl poskytnout školám znalosti s důrazem na výkonnost webů a obecně webdesign, tak aby školy byly rovnocenným partnerem svým dodavatelům digitálních produktů. Školení u řady škol přechází v konzultační činnost, případně přímou exekutivu.

realizováno 2011 - dosud

Uživatelský výzkum, protyp, obsahová strategie, texty, grafika, implementace ⟹ prezentační školní web | SOŠ a SOU Polička

Věděli jsme, že je nutné k webům škol přistoupit jinak: důraz na uchazeče, co nejkvalitnější UX, obsah i atraktivní vzhled, přívětivost na mobilních zařízeních, kvalitní redakční systém i prevence před proprietárním uzamčením. Běžný industry standard v komerční sféře, který zpřístupňujeme školám.

realizováno 2015-2016

Neotřelé, podnětné, praktické.

Neotřelé, podnětné, praktické.

Ing. Michaela Pacanovská, ředitelka, Vyšší odborná škola DAKOL a střední škola Dakol

Audit DOD zpracovaný Než zazvoní nás překvapil svou rozsáhlostí, důkladností a podrobností. Informace, které jsme se z auditu dozvěděli a rady, které jste nám poskytli, byly pro nás skutečně inspirativní a již následující DOD jsme upravili v souladu s řadou závěrů auditu.

Audit DOD zpracovaný Než zazvoní nás překvapil svou rozsáhlostí,…

Ing. Lenka Moravcová, Ph.D., zástupkyně ředitele, VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1

Přestože dnes neřešíme problém s nedostatkem žáků jako většina ostatních SŠ, spolupráce i tak přinesla dobré rady a nápady.

Přestože dnes neřešíme problém s nedostatkem žáků jako většina…

Věra Jírovcová | ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, Mladá Boleslav

Než zazvoní jsme poznali díky školení, které pro naši školu uspořádala OHK Karviná. Díky dobrému dojmu ze školení jsme Než zazvoní požádali o zpracování auditu našeho webu. Audit nám poskytl velmi otevřenou zpětnou vazbu, díky které jsme provedli změny webu k lepšímu.

Než zazvoní jsme poznali díky školení, které pro naši školu uspořádala…

Ivana Chramostová | Základní škola Opava, Šrámkova 4

Díky Akademii jsme si upevnili náborový tým: materiály, výběr, nábor, komunikace, lépe se rozdali kompetence. Potvrdili jsme si, že věci děláme správně, některé činnosti jsme předtím dělali hodně intuitivně. A s tím jsme i do Akademie šli, to byl náš cíl. Chtěli jsme udělat celý nábor nově, ne klasicky a potřebovali jsme k tomu nové informace.

Díky Akademii jsme si upevnili náborový tým: materiály, výběr, nábor,…

Mgr. Boris Preissler, ředitel SOŠ a SOU Polička

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno