zpět na výpis
zpět na výpis

CIRA Advisory s.r.o.

Konzultace a poradenství v cirkulární ekonomice a udržitelnosti

Pro naše klienty jsme průvodce změnou v přechodu z lineárního principu fungování na cirkulární. Realizujeme konkrétní projekty, zavádíme cirkulární ekonomiku do českých firem a měníme jejich byznys modely. V týmu máme experty, kteří se firemní udržitelnosti a cirkulární ekonomice věnují již řadu let. Firmám radíme s cirkulárním provozem podniku a kanceláří, s produktovým designem, jak vhodně komunikovat udržitelné aktivity a pomáháme i s organizací udržitelných eventů či interním vzděláváním ve firmách. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a formulaci akčních kroků pro podniky v celé řadě odvětví.

+420 727 958 870
mitroliosova@ciraa.eu
www.ciraa.eu

IČ: 08761337

DIČ: CZ08761337

PR

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti PR

Kompletní komunikační strategie a realizace PR pro Biopekárnu Zemanku

Biopekárna Zemanka se zabývá výrobou bio sušenek a krekrů a velmi aktivně řeší také tzv. cirkulární produkty. Připravili jsme pro ně vhodnou komunikační a obsahovou strategii a díky tomu se informace o nich začali objevovat ve velkých českých médiích jakými jsou Český rozhlas, Forbes či Seznam. Pomáháme jim jak s produktovým i personálním PR.

realizováno 2021-2022

Tvorba komunikační strategie pro projekt LIFE COALA

Hlavním úkolem celého projektu je příprava Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu. Proto jsme analyzovali sociologický průzkum kraje, dialogy s partnery, očekávání obyvatel, obcí a podnikatelů. Dále připravujeme komunikační strategii, kde dojde k definování cílových skupin, doporučených kanálů a vhodných metrik na vyhodnocení úspěchu kampaní.

realizováno 2022-2023

Komunikační strategie, realizace PR a mentor eventových aktivit pro SocioRating Institute

SocioRating Institute pomáhá firmám predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost. My jsme pro ně vytvořili marketingovou strategii a realizujeme PR. Navíc jsme mentorem jejich eventových aktivit a v závislosti na tom i konzultant obsahu prezentací.

realizováno 2021-2022

Komplexní komunikační strategie a realizace PR pro EIT Climate-KIC Česká republika

EIT Climate-KIC je iniciativou Evropského institutu pro inovace a technologie. Byli jsme vítězem tendru o poskytování služeb v oblasti PT. Zajišťovali jsme správu českých účtu na sociálních sítí, připravovali tiskové zprávy a aktivně realizovali PR komunikaci a media relations.

realizováno 2020

Realizace komunikace a PR pro projekt 100 skupin

Připravili jsme akci pro novináře, na které došlo k představení projektu 100 skupin. Dále jsem vedli aktivní media lobbying na redaktory, kteří se zabývají tématem rodin, školství a rovnosti mužů a žen na pracovním trhu. Připravili jsme několik tiskových zpráv a výstupem naší práce byl i rozhovor se zakladatelem Sto skupin v Hospodářských novinách

realizováno 2022

Práce s texty

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Práce s texty

Obsahová a textová správa webu Společně udržitelně pro Komerční banku

Tvoříme odborný obsah webu Společně udržitelně, který sdružuje informace z oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro firmy. Nechybí zde ani rozsáhlá mapa příkladů úspěšné praxe. Navrhli jsme pro ně i koncept kampaně na interní redukci spotřeby papíru, ve které představujeme argumenty, proč je paperless bankovnictví důležité řešit.

realizováno 2021-2023

Obsahový management v tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky

Pro portál Cirkulární dotace jsme zajišťovali obsahový management a samotnou tvorbu obsahu, který se týkal zejména tématu cirkulární ekonomiky a možnosti získání dotací/poradenství v cirkulárních projektech. Připravovali jsme jednotlivé aktuality, obsah pro newsletter a pro sociální sítě společnosti MIDA Consulting.

realizováno 2022

Příprava vhodné komunikace udržitelnosti v podobě textových příspěvků pro Český florbalový svaz

Cílem Českého florbalu je začlenit téma udržitelnosti do světa florbalu a inspirovat tak v této oblasti nejen své členy, ale být svými aktivitami vzorem i pro další sporty. Obrátili se na nás, abychom jim pomohli aplikovat principy cirkulární ekonomiky do jejich fungování. Jako jejich odborný partner jim koordinujeme komunikaci i vhodný obsah.

realizováno 2020-2022

Příprava reklamních materiálů včetně následné textace a koordinace webového obsahu pro environmentálně sociální podnik Jizerská Levandule

Levandulovna z Jizerských hor se zabývá ekologickým a lokálním pěstováním květin a následnou výrobou produktů z nich. Vše vyrábí ručně v principech cirkulární ekonomiky a jsou i sociálním podnikem. Celý tento environmentální příběh potřebují vhodně komunikovat a s tím jim pomáháme právě my. Připravujeme reklamní materiály včetně textace.

realizováno 2021-2022

Příprava blogových článků, tiskových zpráv a případových studií a správa sociálních sítí pro SocioRating Institute

SocioRating Institute pomáhá firmám predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost. Na nás se obrátili s žádostí o pomoc vhodné komunikace a nastavení komunikační strategie. Pomáháme s kompletním obsahovým managementem, připravujeme blogové články a spadá pod nás i správa sociálních sítí.

realizováno 2021-2022

Produktový/ průmyslový design

Podívejte se na vybrané reference kreativce z oblasti Produktový/ průmyslový design

Konzultace v oblasti cirkulární ekonomiky a navržení vhodného obalového materiálu pro Freshlabels

Freshlabels je internetový obchod nejen s módou. V jejich nabídce jsou produkty, které se vyznačují svým designem, vysokou kvalitou a ohleduplností k životnímu prostředí. Konzultovali jsme pro ně jejich stávající obalové materiály s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a vhodné volby a doporučili nejvhodnější varianty řešení.

realizováno 2021

Analýza k přípravě strategie udržitelnosti

Pro Kofolu jsme připravili analýzu udržitelnosti celé skupiny, která má sloužit jako podklad pro následnou strategii. Cílem bylo zjistit potřeby, očekávání a motivace. Na základě toho pak identifikovat rizika a příležitosti pro Kofolu. Analyzovali jsme možná rizika v souvislosti s klimatickými změnami, materiálové toky nebo dodavatelský řetězec.

realizováno 2022

Quick Check firmy i vzdělávací akademie pro firmu Sage

Firma Sage se zabývá výrobou a dodávkou tkanin pro automobilový průmysl. V jejich firmě jsme udělali Quick Check firmy, ve kterém jsme se zaměřili na aktuální situace cirkularity firmy. Po celkovém vyhodnocení jsme navrhli konkrétní doporučení, jehož součástí bylo i vzdělání zaměstnanců.

realizováno 2021

Quick Check ve firmě Egoé, která se zabývá designem produktů

Společnost Egoé se zabývá designem produktů. Požádali nás o Quick Check firmy, ve kterém jsme se zaměřili na celkovou analýzu fungování firmy v oblasti cirkulární ekonomiky. Po zpracování analýzy jsme jsme navrhli konkrétní doporučení, která by měla sloužit ke zlepšení fungování firmy po ekologické i ekonomické stránce.

realizováno 2021

Strategické poradenství a konzultace výstavby 100% cirkulárního showroomu pro společnost Veolia

Společně s partnerem Veolia jsme se zabývali projektem „100% cirkulární showroom“. Naším úkolem bylo implementovat na výstavbu cirkulární přístupy od A do Z. Vytvořili jsme manuál pro architekty na použití materiálů, pomohli Veolii s výběrem udržitelných dodavatelů a celý projekt jsme konzultovali i během jeho výstavby.

realizováno 2021

CIRAA je naším důležitým partnerem v projektu tvorby inovativního a cirkulárního hubu, který chystáme v centru Prahy. Laura a její tým nám pomáhají nastavit cirkulární hlediska celého projektu: od kritérií a vyhodnocení architektonické soutěže po nastavování budoucího provozu místa tak, aby v maximální možné míře využíval principy cirkulární ekonomiky. Práce s celým týmem CIRAA je velmi profesionální, na schůzky přichází vybavení řadou skvělých nápadů. Jednání je velmi lidské a přímé. Na konzultace ohledně zapojení cirkulárních principů do fungování firmy těžko hledat někoho povolanějšího.

CIRAA je naším důležitým partnerem v projektu tvorby inovativního…

Jolana Kubátová, Veolia

Oslovení CIRAA pro spolupráci na interní enviro kampani O2 Czech Republic byla výborná volba. Společně jsme prošli cestou od designu kampaně až po samotnou realizaci. I když je téma minimalismu široké, povedlo se jej představit tak, že si každý zaměstnanec mohl vzít to, co je pro něj přínosné. Navzdory opatřením plynoucím z epidemiologické situace COVID-19 jsme hledali cesty, jak vytvořit koncept, který bude mít co největší dopad a přitom bude podnětný a zábavný. Spolupráce s Evou Šálkovou a Alvinem Korčákem byla po celou dobu profesionální, velmi příjemná a přinášela radost. Za to jim patří velké poděkování.

Oslovení CIRAA pro spolupráci na interní enviro kampani O2 Czech Republic…

Marie Froulíková, O2

Oceňuji vysokou profesionalitu všech v CIRAA a zároveň velký zápal pro témata udržitelnosti. Líbí se mi, že skutečně naslouchají našim potřebám a zároveň přinášejí zkušenosti v oblasti komunikace. Spolupráce má výsledky a je efektivní. A navíc vždy příjemná, prostě je máme rádi.

Oceňuji vysokou profesionalitu všech v CIRAA a zároveň velký zápal…

Jan Zeman, zakladatel a majitel Biopekárny Zemanky

Je skvělé, že u nás fungují společnosti jako je CIRAA. Přestože se celé problematice odpovědného podnikání věnujeme velmi intenzivně, nemáme kapacitu na detailní studium všech témat. Proto je důležité mít po ruce partnera, který je na stejné vlně a umí nás doplnit tam, kde to potřebujeme.

Je skvělé, že u nás fungují společnosti jako je CIRAA. Přestože…

Jakub Veselský, ředitel Freshlabels

Téma udržitelnosti jsme u nás začali řešit na začátku roku 2020. Z diskuzí vzešel mimo jiné nápad na projekt webu Společně udržitelně. I přesto, že máme spoustu příkladů z praxe, věděli jsme, že takový projekt nezvládneme sami. Potřebovali jsme experta na danou oblast, který nám pomůže s výběrem vhodných témat i projektů. Zároveň jsme hledali agenturu, která by samotné texty vytvářela, protože interně jsme pro takový projekt neměli dostatek kapacit. CIRAA splnila obě tyto podmínky.

Téma udržitelnosti jsme u nás začali řešit na začátku roku 2020.…

Lenka Rysová, projektová manažerka Komerční banky

Naše společnost se zabývá modulární výstavbou, takže máme přímou návaznost na cirkulární ekonomiku. Spolupráce s CIRAA nám dopomohla k obecnému vyčíslení rozdílu mezi modulární a tradiční výstavbou. Stavebnictví je obor, který produkuje nejvíce odpadu, proto je potřeba tyto otázky s klienty otevírat. Díky zpracované rešerši si klienti mohou představit, jaký má stavebnictví dopad na životní prostředí a otevírá otázky k tomu, že i v této oblasti je možné odpady redukovat a využít cestu znovuvyužití jednotlivých dílců.

Naše společnost se zabývá modulární výstavbou, takže máme přímou…

Marie Greplová, Marketing Director společnosti KOMA Modular

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno