Jak probíhá proplácení

Termín pro odevzdání předběžných podkladů, které chcete zkontrolovat je 13.10. 2021.

Termín pro odevzdání finálních podkladů je 29.10. 2021.

Projekt máte dokončený? Jak si jej nechat proplatit?

Vyplníte podklady ve vašem profilu na webu

Vyplníte podklady ve vašem profilu na webu ZDE. V pravém horním rohu této stránky je odkaz na váš profil příjemce kreativního voucheru. Stiskněte tlačítko "Přihlásit se". Přihlaste se na stránku k vyplňování údajů, co nejdříve, ať víte, co vás čeká a nenechávejte vše na poslední chvíli.

Všechny formuláře jsou pro vás převedeny do digitální podoby a vy jen na webu vyplňujete jejich obsah. Téměř tedy nemůžete udělat chybu. Kdyby ale přecijen, jsme tu pro vás, abychom vám předpřipravené podklady před jejich odesláním zkontrolovali.

Spoustu toho o vás už náš systém ví, a údaje, co jste nám už dávali, vyplní za vás. Vy dodáte hlavně informace pro případovou studii.

Odešlete elektronické podklady ke schválení

Jakmile budete mít vyplněno, bude dobré, aby administrátorka programu vámi zadané informace a obsah pro případovou studii zkontrolovala. Tento krok je dobrovolný, avšak ušetří spoustu času hlavně vám, kdybyste neschválené podklady odeslali poštou či s elektronickými podpisy a kvůli nedostatečnosti vámi zadaných údajů byste pak vše museli zasílat znovu.

Pokud tedy chcete mít jistotu, zašlete vše prostřednictvím adminu ke kontrole nejpozději do 13.10. 2021, ale čím dřív tím líp, ať máte jistotu, že se kontrola vašich podkladů stihne.

Vaše podklady jsou zkontrolované.

Jakmile obdržíte email o tom, že vámi zaslané podklady jsou v pořádku, vše si vytiskněte. Doplňte podpisy, tam kde jsou potřeba (viz info níže) a doručte zpět administrátorce. Pokud máte elektronický podpis bude vše nejjednodušší, neboť nám takto podepsané dokumenty stačí odeslat na mail vouchery@jic.cz. Druhý nejlepší způsob je nechat si dokumenty s podpisy nakonvertovat na poště (převést do elektronické podoby) a opět nám vše zaslat emailem. Třetí, klasický, ale pro vás nejsložitější způsob je všechny dokumenty nám poslat poštou a zároveň oscanované do mailu.

Vždy k nám tedy musí doputovat žádost elektronicky. Pokud nemáte elektronicky uznatelné podpisy, či si dokumenty nenakonvertujete na poště, musíte nám zaslat i originály poštou na adresu: KUMST, Michaela Ihazová, Údolní 19, 602 00, Brno.

Vaše podklady dorazili na KUMST.

Jakmile obdržíme všechny podklady s podpisy na KUMST dorazí vám automaticky generovaná zpráva. Pakliže budou všechny podpisy a data správně, obdržíte zprávu o tom, kdy bude vaše žádost proplacena.

Jste šťastní!

Podpora vám byla proplacena. Vy všude hlásíte dobré jméno programu Kreativní vouchery a doporučujete program svým známým. A co se týče spolupráce s kreativními profesionály? Ta pro vás zdaleka nekončí, protože jste si ověřili, jak vysokou přidanou hodnotu vám kreativní služba k vašemu produktu poskytla.

Copak za dokumenty k tomu budete potřebovat?

Žádost o proplacení

 • podepsanou statutárním zástupcem firmy, originál podpis (elektronický, nakonvertovaný na poště nebo originál podepsaný)
 • předávací protokol musí být podpesán před vystavením faktury!
 • faktura musí být vystavena nejpozději 15 dnů po podpisu předávacího prokotoku

 

Kopie faktury od poskytovatele služby

 • faktura musí být vystavena nejpozději 15 dnů od data podepsání předávacího protokolu
 • na faktuře musí být jasná návaznost na program Kreativní vouchery (např. „Za podpory programu kreativní vouchery vám fakturuji..“..)
 • částka na faktuře se musí shodovat s částkou na smlouvě uzavřené s kreativcem

Potvrzení o provedení platby

 • potvrzení o provedení platby je nutné podepsat statutárním zástupcem nebo osobou zodpovědnou za finanční transakce firmy; jméno a funkci podepsané osoby je třeba uvést hůlkovým písmem
 • pokud nemáte elektronický podpis, dejte pozor, abyste v papírové podobě doručili dokument s originálním podpisem, nikoliv stažený sken z administrativního sytému
 • potvrzení o provedení platby stáhnete ze svého internetového bankovnictví, pouhý příkaz k úhradě nebude akceptován

Předávací protokol

 • je podepsán oběma stranami (poskytovatel služby a příjemce voucheru)
 • pokud nemáte elektronický podpis, stačí nám scany podpisů, tedy dokument nahrajete podepsaný na web

Případová studie

 • zhodnocení spolupráce z obou stran - dejte si s tím práci, 2 věty nestačí, aspoň 4
 • musí obsahovat fotodokumentaci, videa, výstupy, srovnání původního stavu a současného stavu - bez těchto náležitostí nebude voucher proplacen
 • pokud výstupy z projektu nebudou v době proplácení zveřejněny, pošlete nám link s materiály

Tipy

Originál podpisu potřebujeme u samotné žádosti o proplacení a na potvrzení o provedení úhrady. Silně doporučuji zřídit si elektronický podpis, odpadne vám spousta administrativy. Popřípadě si vytisklé dokumenty s podpisy nechat nakonvertovat na poště do pdf (stačí pouze stránky s podpisy) a poslat nám vše elektronicky, takto nakonvertovaný podpis má platnost originálu. Třetí variantou je pak posílat vše poštou. To je pak ale vše nejdelší a nejkomplikovanější.

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno