Lidé chválí nový web. Daňoví poradci se inspirovali uživatelským průzkumem

Lidé chválí nový web. Daňoví poradci se inspirovali uživatelským průzkumem

Komora daňových poradců & Jan Řezáč

Komora daňových poradců

Komora daňových poradců je profesní organizace, která od roku 1993 sdružuje daňové poradce, prosazuje jejich zájmy, ale také dohlíží na řádný výkon daňového poradenství. Zájemci o toto povolání musí u komory složit kvalifikační zkoušky, u kterých uspěje jen 20 % uchazečů. Komora má téměř 5 000 členů, pořádá pro ně řadu vzdělávacích kurzů a vydává odborný časopis Bulletin. 

Jan Řezáč

Jan Řezáč je zkušený konzultant webů, který se už 14 let věnuje navrhování webů. Nejdřív internetové stránky sám kódoval, později začal tvořit jejich promyšlenou strukturu. Nyní pracuje jako konzultant a pomáhá firmám vytvářet smysluplné weby. Sestaví relevantní zadání, ve výběrovém řízení pomůže vybrat toho nejlepšího dodavatele a následně ohlídá jeho práci. Je autorem první české knihy o procesu návrhu webu s názvem Web ostrý jako břitva.

Projekt financuje město Brno

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno